Etsy将举办“Etsy Market”直播购物活动

美国电商Etsy发布公告称,将于6月14至15日举办“Etsy Market”直播购物活动。